Dr. Gürcan Aslan

Başlamadan!!


Estetik burun ameliyatı gerçekten de estetik ve plastik cerrahinin zor ameliyatlarındandır. Zorluğu sadece tekniğinde ve yoğun tecrübe gereksiniminden değil aynı zamanda yaptığımız işlemin sadece bir heykel yontma işi olmamasından, hastaya ait birçok faktörün ( yara iyileşmesi, yaş, burun derisi kalınlığı vs. gibi ) işin işine girmesindendir. Tüm bu hastaya ait faktörler ameliyatı kolaylaştırabilir veya zorlaştırır.

Heykeltıraşlık!! Kabaca burun ameliyatı böyle adlandırılsa ve benzer yönleri bulunsa da olay tamamen farklıdır. Cerrahi sırasında elimizin altındakiler kanayan canlı dokulardır ve mümkün olan en az travmayla davranılmayı hak ederler. Daha nazik davranılan burunlar genelde ameliyattan sonra daha az şişerler (her ne kadar ödemi artıran birçok başka neden varsa da) Ama en azından heykeltıraşlık olmasa da ameliyatı yapan cerrahda ameliyatın sonuçları ile ilgili bir öngörü bir sezgi bulunmalıdır diye düşünüyorum.

Fotoğraflar!! Muhtemelen doktorunuz çeşitli açılardan fotoğraflarınızı çekecek, belki de buna hareketli bir video eşlik edecektir. Bu hem yasal açıdan hem de burnunuzun ilk halini hatırlamak açısından önemlidir. Genelde ameliyattan birkaç ay sonra hastalar eski burunlarını unuturlar, burunları hep ameliyat sonrasındaki şekildeymiş gibi hissederler. Bazen doktorunuz size çeşitli bilgisayar programları vasıtasıyla ameliyat sonrası burnunuzun olası şeklini gösterebilirler. Unutmamak gerekir ki burun statik bir yapı değil canlı bir dokudur bu şekil olsa olsa yaklaşık olması istenen ideal burun şeklinizdir. Birçok kişisel faktör bundan sapmalara neden olabilir.
estetik güzellik
Bu sitede Doç. Dr. Gürcan Aslan’ın tecrübeleri ve kitaplarda yazan bilgilerin harmanlanmış halini bulacaksınız. Her işte olduğu gibi estetik cerrahide tecrübe önemlidir. Tecrübe yanında kişisel beceri de olursa hiç de fena olmaz diye düşünüyorum.

Burun ve Yüz Estetiği

 

Yüzyıllar içinde, güzel ve çekici olarak kabul edilen burun tipi değiştiyse de günümüzde birçok toplum tarafından kabul edilen güzellik normlarına göre güzel bir burnun belli kriterleri vardır. Burun hem yüzle orantılı olmalı hem de kendi içinde orantılı olmalıdır.
altın oran
Altın oran (Golden ratio)

 Genel kural olarak burun yüksekliği yüzümüzün 3 eşit parçasının ortadaki bölümünü oluşturur. Bu bölge yüze bakıldığı zaman en göze çarpan bölgedir. Bu nedenle de burun cerrahisi iyi yapılmışsa kişinin görünümünü önemli miktarlarda olumlu olarak etkiler. İyi yapılan bir burunda karşıdan bakıldığında burun deliklerinin taa içleri görülmez, burun ucu doğaldır kıkırdaklar yerli yerindedir, burun ucu mandalla sıkıştırılıpta bırakılmış gibi değildir.
Yan görüntülerde her iki burun deliği arasındaki kolumella dediğimiz cilt bölgesi ne aşağılara çok sarkmış nede yukarı doğru hiç görünmez bir hal almamış olmalıdır.
Bence en önemlisi de sizi sonradan tanıyan kişilerin burun ameliyatı olduğunuzu anlamayacakları kadar doğal abartısız bir burun yapabilmektir.
İdeal erkek burunu ve ideal kadın burunu oldukça farklıdır. Bu kriterler yüz yapılarındaki belli oranlar olduğu gibi, kadınlarda daha küçük ve hafif kalkık ve burun köprüsü kavisli burun, erkeklerde daha düz, burun köprüsü yüksekliği daha fazla, sert ve erkeksi görünümlü burun tipidir.

Burun hem dikey hem de yatay boyut ve oran açısından yüze hoş oturmalıdır. Güzellik kişiden kişiye değişir. Burada kişinin istekleri ve bunların ne kadarının gerçekçi ve yapılabilir olduğu deneyimli Estetik ve Plastik cerrah tarafından değerlendirilir.
Sonuçta çeşitli açılarda çekilen resimlerle hasta ve cerrah bir burun şekli üzerinde karar verir.
Tüm bunlar cerrahi sırasında yapılırken nefes almayı düzenleyici ve kolaylaştırıcı işlemler de yapılmalıdır.
 

Burun, bir solunum organıdır. Rinoplasti sırasında burun hava yolu korunmuş olmalıdır. Estetik burun ameliyatı sırasında burna hava akışı sağlayan iki yapı dış nazal valv ve iç nazal valv korunmalı gerekiyorsa da bu bölümler restore edilmelidir. Dış nazal valv aslında burun deliğini oluşturan yapılardan oluşur.
İç nazal valv ise burnun orta hat kıkırdağı(septum) ile üst lateral kıkırdaklar arasındaki açılı yapılanmadır.

intrnazal valv
Estetik burun cerrahisi için başvuran hastaların bir bölümünde burun içerisinde de hava yoluyla ilgili çeşitli problemler mevcuttur. Bunların en sık görüleni burnun orta hattını oluşturan kıkırdak ve kemik yapılardaki (septum kemik ve kıkırdaktan oluşur) deviasyon denilen eğriliklerdir.

nasal deviasyon
Estetik burun cerrahisi sırasında havayoluyla ilgili tüm problemler de giderilmeye çalışılır. İdeal olan estetik görünümü ve fonksiyonu beraber ele almaktır.

 

Rinoplasti Türleri ve Teknikleri

Aslında estetik burun ameliyatı (rinoplasti) genel olarak iki teknikle yapılır. Bunlar Açık rinoplasti ve Kapalı rinoplastidir. İki tekniğin de birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Hangi tekniğin sizin burnunuz için uygun olacağına estetik cerrahınız karar verecektir.
Bahsedilen iki ana teknikle beraber Estetik burun ameliyatında burnu şekillendirmek için kullanılan teknikler şu şekilde sıralanabilir.


Açık Rinoplasti: Bu işlem sırasında, ameliyat için yapılan kesi kolumella dediğimiz heriki burun deliğinin ortasında bulunan bölmeyi de içerir. Bu kesi sayesinde burnun içini, burun ucunu görmek ve yeniden şekillendirmek daha kolaylıkla ve daha kesin bir şekilde yapılabilir. Doç. Dr. Gürcan Aslan kapalı ve açık rinoplasti tekniklerinin herikisini de kullanmasına rağmen daha çok açık rinoplasti tekniğini tercih etmektedir.

Kapalı Rinoplasti: Bu estetik cerrahi işlemi sırasında estetik burun ameliyatı (rinoplasti) için kullanılan kesi sadece burun deliklerinin içerisinde kalır. Bu kesiden girilerek burna şekil verilir.  Kapalı teknikte bütün kesiler burun içerisinde yapılır. Cerrah burun ucundaki kıkırdakları görmeden, belli kriterlere uyarak ameliyatı yapar.
Burun ucu rinoplastisi: Her estetik burun ameliyatında kemiklerin kırılması kıkırdakların kesilip çıkartılması gerekmez. Bazı hastaların burun köprüsü normal görünümdedir. Problemleri sadece burun ucuyla ilişkilidir. Burun ucu çok geniş, düşük veya asimetrik olabilir. Bu hastalarda sadece burun ucuna yapılan girişimle problemler ortadan kaldırılabilir. Avantajı kısa sürmesi morarma,şişlik alçıya gereksinim duyulmamasıdır. Genellikle tamponda konulmaz ve işlerine hemen ertesi günü dönebilirler.

 Dolgu Rinoplasti: Enjektabl dolgu maddeleri kullanılarak burunda oluşmuş bulunan ufak çöküntüleri, düzensizlikleri doldurarak kusurları düzeltmek ve simetri sağlamada kullanılır. Gerçek anlamda estetik burun cerrahisi değildir. Sonuçları kalıcı değildir ve sınırlıdır. 6-8 aylık periyotlarla tekrarlayan enjeksiyonlar gerekir.


Revizyon Rinoplasti:(Sekonder estetik burun cerrahisi). Bu ikincil cerrahi bir önceki rinoplasti sonrası oluşan sorunları düzeltmek için yapılır. Oluşan problemler küçük bir cerrahi müdahale ile düzelebileceği gibi daha büyük estetik cerrahi müdahaleler gerektiren sorunlar da olabilir. Sekonder estetik burun cerrahisi biz Estetik ve Plastik Cerrahlar tarafından çok da istenen bir cerrahi değildir.

 

Estetik burun ameliyatında neler yapılır?
Nerelere müdahale edilir?

 

AnatomiBurun belki yüzün en karmaşık anatomik yapılarından biridir. Burun ifadeyi etkileyen hem estetik hem de işlevsel önemi olan özel bir organdır. Burunun, estetik görünümü yanında solunum fonksiyonları da çok önemlidir. Burun yapı fonksiyon ve anatomisi oldukça karışıktır. Burun kemik, kıkırdak, yumuşak doku, deri örtüsünden oluşur.
Burada sadece temel anatomik yapılardan bahsedilmiştir.
 

 burun anatomisi

Burun temel olarak üç bölüme ayrılmıştır. Burnun üst 1/3 ü kemiklerden oluşmuştur. Bu bölge sert ve hareketsiz olduğundan bir yaralanma olduğunda, burun kemikleri büyük olasılıkla kırılıp şekil değiştirir. Burnun orta ve alt 1/3 bölgeleri yarı hareketli ve hareketli kıkırdaklardan oluşur.
İyi bir estetik cerrahi için bu anatomik yapıların estetik cerrah tarafından iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Burun estetik ameliyatı sık uyguladığımız ameliyatlardandır.  Bu ameliyatla burun boyu artırılabilir, azaltılabilir, burun delikleri küçültülebilir, burun ucuna istenen şekil verilebilir, burnun alın ve dudak ile yaptığı açılar düzenlenebilir. Sadece buruna müdahale edilerek kısa görünümlü üst dudaklar uzatılabilir, hatta bazı kişilerin yakındığı güldüklerinde aşağı doğru hareket eden burun ucu görüntüsü ortadan kaldırılabilir.
Ama genelde bu ameliyatta burun kemeri kambur veya fazlaysa çıkarılır, yandaki burun kemikleri bir piramit oluşturacak şekilde kırılır ve burun kemikleri geniş ise daraltılır. Böylelikle hoş görünümlü bir burun sırtı elde edilir. Bayanlarda ideal dudak burun açısı 95-105 derece erkekler de ise 90 derece civarındadır.
burun açıları
İdeal kadın burnunda ki açılar
Hasta ile konuşularak burun ucunun nekadar kaldırılacağına kara verilir. Bu dikkatli yapılması gereken bir manevradır. Burun gereksiz derecede kaldırıldığında karşıdan burun deliklerinin göründüğü çirkin bir görünüm oluşur. Uygun teknikler ve iyi ellerde yapılan bir estetik burun ameliyatından sonra burunda düşme olmaz. Burun ucundaki kıkırdaklar gerekiyorsa inceltilir. Tüm bu işlemler kapalı rinoplastide burun delikleri içine yapılan kesilerden açık rinoplastide de bu kesilere eklenen daha sonra hemen hemen fark edilmeyecek V şeklindeki bir kesi burun delikleri arasındaki orta hattı oluşturan cildin alt kısmına eklenerek yapılır. Açık rinoplastinin avantajı burun ucuna çok kontrollü olarak şekil verilebilmesidir. Tüm bunlar dışında burun kanatlarıyla ilgili bir problem varsa burun kanatlarına da şekil verilir.
Doç. Dr. Gürcan Aslan’ın alın burun bileşkesindeki kemiğe ve yanlardaki burun kemiklerinin kırılıp burun sırtı oluşturulması sırasında kullandığı tekniklerle daha doğal bir burun sırtı oluşmakta ve ödem ve morluklarla daha az miktarda karşılaşılmaktadır.

Estetik burun ameliyatı sonrasında yapılan bütün müdahalelere kırılan, törpülenen kemiklere kesilen ve çıkarılan kıkırdaklara rağmen hemen hemen hiç ağrı olmamaktadır. Oluşan hafif ağrı ise basit ağrı kesiciler ile ortadan kaldırılabilmektedir.

 

 

Estetik burun ameliyatından sonra:

 

 

 

 

 

 

 

Aktivite: İlk Hafta

İlk hafta boyunca ağır eşyaları kaldırmaktan çok fazla eğilip doğrulmaktan kaçınmak gerekir. Aşırı efor sarfedilir ve yorucu egzersizler yapılırsa kanama meydana gelebilir. Diyeti ağzın aşırı açılmasını gerektirmeyecek gıdalarla sınırlamak yarar sağlayacaktır. Hapşırmak gerekirse ağzınızı açıp hapşırın. Muhtemelen ilk hafta burnunuz bir veya birkaç kez darbe alacaktır. Bu, aşırı kuvvetli olmadığı sürece soruna neden olmaz. Bunlara dikkat edilirse 2. 3. günden itibaren evden çıkıp dolaşmakta bir sakınca yoktur. Sigaradan kaçınmak gerekir. Sigara burun içinde ödemi artıracağı gibi kanamalara da neden olabilir. Cerrahi sonrası alkollü içeceklerden ilk iki hafta kaçının.


Özet olarak,

 

 

 


Estetik burun ameliyatı (Rinoplasti) sonuçları:


Genellikle ameliyattan sonraki 1 ay içinde şişlikler minimale iner. 1-2 ay içinde hemen hemen ameliyat olduğunuz anlaşılmayacak kadar burnunuzun şişliği geçer. Ama burundaki şişliklerin tamamen geçmesi ve burnun son halini alması 6 ay ila 1 yılı bulur. Bu nedenle sabırlı olmak gerekir ve Revizyon rinoplasti düşünmeden önce en az 6 ay beklemek gerekmektedir.  
Rinoplasti sonrası önemli! :
• İşe 7-10 günde dönebilirsiniz.
• Şişme bir yıla kadar sürebilir.
• Oluşan morluklar hızla kaybolacaktır.
• Revizyon rinoplasti düşünmeden önce en az 6 ay bekleyin.Tüm ameliyatlar belli riskler taşır. Estetik burun ameliyatıda bir istisna değildir.
Rinoplasti riskleri şunlar olabilir:

• Anesteziye tepki
• Enfeksiyon
• Kanama
• Solunum sorunları (burun tıkanıklığı)
• Sinüzit (sinüs boşluklarının enfeksiyonu )
• Kozmetik sonuçtan memnun olmama (En sık karşılaşılabilecek problem hasta memnuniyetsizliği ya da burnun sağında solunda oluşacak ufak tefek çöküntü veya kıkırdak çıkıntılarıdır. Tüm dünya literatürlerinde estetik burun ameliyatı sonrası yaklaşık  % 5 civarında ikinci düzeltme cerrahileri gerektiği vurgulanmaktadır. )

• Revizyon rinoplasti (İkinci bir ameliyat olma riskiniz her zaman vardır. Ama yapılan düzeltme ameliyatları genelde küçük müdahalelerdir. Düzeltilecek bölgeler basit işlemlerle düzeltilebilir. Sekonder rinoplasti yani burnun tekrar kırılıp şekil verilmesine çok nadir gerek duyulur.)
• Kalp ve akciğer komplikasyonları
 


 

 

 Estetik burun ameliyatı kolay bir cerrahimidir?

Bu soruya hem evet hemde hayır şeklinde cevap verebiliriz.

Hasta açısından ele alırsak ameliyat sırasında ve ameliyattan sonraki dönemde hasta çok fazla sıkıntı çekmez. Ameliyat genelde 1-2 saat sürer, çok uzun bir ameliyat değildir. Başka cerrahilere kıyasla hayati açıdan çok riskli bir ameliyatta sayılmaz.

Estetik cerrah açısından ise estetik burun ameliyatı yüksek derecede dikkat, deneyim ve maharet isteyen zor ameliyatlardan biridir. Her estetik cerrah rinoplasti yapabilir ama sonuçlar her zaman istendiği gibi olmaz. Burada hastaya ait faktörler de işin içine girer. Her burun insandan insana farklıdır. Özellikle burun ucu etli olan burunlar cerrahiyi zorlaştırır. Revizyon rinoplastiler (sekonder rinoplasi) tüm anatomik yapılar bozulduğu ve burun içinde yoğun nedbe dokusu oluştuğundan özellikle zor cerrahilerdir.

sfenks kırık burun

Önemli not: Estetik cerrahların çoğu özellikle başkaları tarafından yapılan estetik burun ameliyatlarının revizyon cerrahisini yapmak istemez. Burada cerrahinin zorluğu kadar doğacak olumsuz bir sonucun ilk ameliyatı unutturup tüm sorumluluğu sekonder cerrahiyi yapan cerraha mal edilme ihtimali de önemli rol oynar.
 Estetik burun ameliyatında bir yaş sınırı var mı?
Bu ameliyat için üst yaş sınırı yoktur. (hastanın genel anestezi almasına mani olacak genel sağlık problemi olmadığı sürece) Potansiyel bir hasta, aynı zamanda, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı,  komplikasyonların farkında ve gerçekçi hedefleri ve beklentileri olan biri olmalıdır. Son yıllarda burun gelişmesi yaşının aşağı çekilmesiyle 15-16 yaşından itibaren estetik burun ameliyatı yapılabilse de, kişinin psikolojik gelişmesi hedef alınarak estetik burun ameliyatının17-18 yaşından itibaren yapılması daha uygun olur.

Adetli olmak ameliyat olmaya mani midir?

Genellikle adet sürecinin bitmesi beklense de bayanların adetli iken bu ameliyatı olmasında bir sakınca yoktur.

Sigara ameliyatı etkiler mi?

Sigara yara iyileşmesini olumsuz etkiler. Sadece estetik burun ameliyatında değil her türlü cerrahi müdahalede olumsuz etkileri vardır. Hasta bir de genel anestezi alıyor ise ameliyat sonrası konfor (öksürme, boğazda iritasyon) sigara içenlerde olumsuz etkilenir. Bu nedenle ameliyat öncesi son 1 hafta hiç olmazsa içilen sigara sayısının günlük 5 adedi geçmemesi gerekir. Ameliyat sonrası da bir dönem kullanılmaması önerilir.
Burnum akıyor nezleyim galiba. Ameliyatımı ertelemeli miyim?
Önce doktorunuza danışın. Ama genelde soğuk algınlığı, grip gibi basit üst solunum yolu hastalıkları bile ameliyat olmanıza engel teşkil eder. İyileştikten sonra ameliyat olmanız uygun olur.
Ameliyattan önce aç kalacakmıyım?
Ameliyat olacağınız gün gece 24:00 ten sonra bir şey yiyip içmemeniz gerekir. Sanki oruç tutuyormuş gibi ameliyata aç gelmeniz gerekmektedir. Eğer gün içinde öğleden sonra veya akşam ameliyat olacaksanız 6 saatlik açlık süresi yeterlidir.

Genel anestezimi lokal anestezi mi?

Doç. Dr. Gürcan aslan estetik burun ameliyatlarını genel anestezi altında yapmaktadır. Teorik olarak bu ameliyatlar lokal anestezi ile yapılabilse de hastanın sağlığı izin verdiği sürece hem hasta hem de cerrah konforu açısından genel anestezi tercih edilir.

Genel anestezi günümüzde oldukça güvenlidir. Hasta önce ameliyat salonuna alınır ve anestezi doktoru tarafından son bir muayeneden geçirilir. Ameliyat masasına hasta rahat bir pozisyonda yatırılır. Ameliyathaneler genellikle ısısı belli derecelerde tutulan yaz kış aynı sıcaklığın sağlandığı yerlerdir.

-Anestezi doktoru tarafından sol kolunuza serum takılır.

-Kalp atımlarını sağlıklı ölçmek için elektrotlar gövdenize yapıştırılır.

-Kolunuza tansiyon aleti takılır

-Tüm fonksiyonlarınız gelişmiş monitörler sayesinde anestezi doktorunun kontrolündedir.

-Sizi uyutmak için yapılacak iğneler daha önce kolunuza takılan damar yolu sayesinde yapılır dolayısıyla ek bir iğne acısı hissetmezsiniz.

-Hasta uyuduktan sonra önce maske yardımıyla daha sonra soluk borusuna konulacak bir tüp yardımıyla anestezi gazları ve oksijen hastaya solutulur.

 

 

Refakatçi ihtiyacım olacak mı?

Ameliyat olduğunuz gün en azından buz uygulamasını düzgün yapabilmek için yardıma ihtiyacınız olacaktır.

Estetik burun ameliyatından sonra hastanede kalmalımıyım?

Rinoplastiden sonra genellikle hastalarımı genel anestezi almaları dolayısıyla ameliyat gününün gecesi hastanede tutmaktayım. Eğer hasta sabah ameliyat olmuşsa akşamüzeri rahatlıkla çıkıp kendi ev ortamında geceyi geçirebilmektedir. Bu hastanın nereyi tercih edeceği ile ilgilidir.

 

Burun tıkanıklığı ameliyatı(Septorinoplasti)


Bu ameliyat estetik burun ameliyatı ile beraber yapılabilir.
Ameliyat gerektiren burun tıkanıklığı genellikle her iki burun deliğini ve burun boşluklarını birbirinden ayıran (septum) dediğimiz bölmenin eğriliği ve nefes yollarını tıkamasıyla oluşur. Septum kıkırdak ve kemikten oluşur. Çarpma, darbeler veya yapısal olarak eğilip bükülen septum S , C şeklinde kıvrılır ve normalde olması gereken orta hattan uzaklaşır. Bazı durumlarda bu eğrilik o kadar şiddetlidir ki septum L görüntüsü alır kıkırdak kırılır üst üste biner. Bazen de burun deliklerinden birinden rahatlıkla görülebilen eğrilik olarak ortaya çıkar. Bu duruma septum deviasyonu deniliyor. Çoğu insanda ufak tefek eğrilikler olsa da bu bir rahatsızlık vermez, nefes almayı zorlaştırmaz.
nasal septum

Septumun eğrilmesi bazen sadece hava yolunu daraltmaz aynı zamanda dışarıdan da görülen burun sırtı ve ucunda eğriliklere neden olur. Kısacası iyi nefes alamayan burunda estetik problemlerde mevcuttur. Dolayısıyla estetik görünüm ve fonksiyon beraber ele alınmalı her ikisi de aynı anda düzeltilmelidir.
deviasyon

 

Septum eğriliğini net görmenin en iyi yollarından bir tanesi Bilgisayarlı tomografi (BT) çektirmektir. Septum eğrilikleri doğuştan olabileceği gibi, sonradan da meydana gelebilir. Estetik burun ameliyatları sırasında septumda oluşan bu eğrilikler rahatlıkla düzeltilir.
Burun tıkanıklığına ve rahat nefes alamamaya bazen burun kıkırdaklarının yassılaşması ve hava yolundaki açıyı ve açıklığı azaltması neden olur.

 

nasal açılar
Estetik burun ameliyatı ve burun tıkanıklığı ameliyatı (septorinoplasti) ile bu durumun da düzeltilmesi mümkündür. Burun tıkanıklığı ameliyatında septum kıkırdak ve kemik parçalarının havayolunu tıkayan kısımları çıkarılır. Burun tıkanıklığının diğer bir sebebi de konka hipertrofisi dediğimiz nefes aldığımızda burundan geçen havayı ısıtan ve nemlendiren oluşumların büyümesi ve burun pasajını tıkamasıdır. Halk arasında burnumda et var şeklinde adlandırılır. Septum (orta bölme) eğriliklerinde, infeksiyonlarda ve sinüzit gibi durumlarda konka büyüyebilir ve havayolunu tıkayabilir. Bu tıkanıklığa daha çok raf gibi üst üste bulunan konkalardan en alttaki neden olur. Bu gibi durumlarda konka radyofrekans yöntemiyle ya da bir kısmı cerrahi olarak alınarak küçültülür. Bazen orta burun bölmesindeki eğrilik düzeltildiğinde konkalar kendiliğinden de normal pozisyon ve büyüklüklerini alırlar.
konka anatomisi

Burun tıkanıklığı (septorinoplasti, septoplasti) ameliyatı ne kadar sürer?
Beraberinde estetik burun ameliyatı yapılıp yapılmamasına bağlı olarak 1-2 saat sürebilir.
Burun tıkanıklığı ameliyatında (septorinoplasti) ne yapılır?
Burun deliklerinin içinden yapılan kesilerle girilerek tıkanıklığa neden olan orta bölme (septum) normal yerine taşınır, daralan nefes alma yolları genişletilir.
Burun tıkanıklığı (septorinoplasti, septoplasti) ameliyatından sonra görülen yan etkiler nelerdir?
Bir miktar morarma ve şişlik oluşur. Kanama görülebilir.
Ne zaman işime dönebilirim?
Ameliyatın ertesi günü hasta normal gündelik işlerini yapabilir ağır işleri yapması 1 hafta sonra mümkündür.