ESTETİK BURUN AMELİYATI


Estetik burun ameliyatı gerçekten de estetik ve plastik cerrahinin zor ameliyatlarındandır. Zorluğu sadece tekniğinde ve yoğun tecrübe gereksiniminden değil aynı zamanda yaptığımız işlemin sadece bir heykel yontma işi olmamasından, hastaya ait birçok faktörün ( yara iyileşmesi, yaş, burun derisi kalınlığı vs. gibi ) işin işine girmesindendir. Tüm bu hastaya ait faktörler ameliyatı kolaylaştırabilir veya zorlaştırır.Heykeltıraşlık!! Kabaca burun ameliyatı böyle adlandırılsa ve benzer yönleri bulunsa da olay tamamen farklıdır. Cerrahi sırasında elimizin altındakiler kanayan canlı dokulardır ve mümkün olan en az travmayla davranılmayı hak ederler. Daha nazik davranılan burunlar genelde ameliyattan sonra daha az şişerler (her ne kadar ödemi artıran birçok başka neden varsa da) Ama en azından heykeltıraşlık olmasa da ameliyatı yapan cerrahta ameliyatın sonuçları ile ilgili bir öngörü bir sezgi bulunmalıdır diye düşünüyorum.Fotoğraflar!! Muhtemelen doktorunuz çeşitli açılardan fotoğraflarınızı çekecek, belki de buna hareketli bir video eşlik edecektir. Bu hem yasal açıdan hem de burnunuzun ilk halini hatırlamak açısından önemlidir. Genelde ameliyattan birkaç ay sonra hastalar eski burunlarını unuturlar, burunları hep ameliyat sonrasındaki şekildeymiş gibi hissederler. Bazen doktorunuz size çeşitli bilgisayar programları vasıtasıyla ameliyat sonrası burnunuzun olası şeklini gösterebilirler. Unutmamak gerekir ki burun statik bir yapı değil canlı bir dokudur bu şekil olsa olsa yaklaşık olması istenen ideal burun şeklinizdir. Birçok kişisel faktör bundan sapmalara neden olabilir.Burun ve Yüz Estetiği


Yüzyıllar içinde, güzel ve çekici olarak kabul edilen burun tipi değiştiyse de günümüzde birçok toplum tarafından kabul edilen güzellik normlarına göre güzel bir burnun belli kriterleri vardır. Burun hem yüzle orantılı olmalı hem de kendi içinde orantılı olmalıdır.Altın Oran (Golden Ratio)


Genel kural olarak burun yüksekliği yüzümüzün 3 eşit parçasının ortadaki bölümünü oluşturur. Bu bölge yüze bakıldığı zaman en göze çarpan bölgedir. Bu nedenle de burun cerrahisi iyi yapılmışsa kişinin görünümünü önemli miktarlarda olumlu olarak etkiler. İyi yapılan bir burunda karşıdan bakıldığında burun deliklerinin taa içleri görülmez, burun ucu doğaldır kıkırdaklar yerli yerindedir, burun ucu mandalla sıkıştırılıpta bırakılmış gibi değildir. Yan görüntülerde her iki burun deliği arasındaki kolumella dediğimiz cilt bölgesi ne aşağılara çok sarkmış nede yukarı doğru hiç görünmez bir hal almamış olmalıdır. Bence en önemlisi de sizi sonradan tanıyan kişilerin burun ameliyatı olduğunuzu anlamayacakları kadar doğal abartısız bir burun yapabilmektir. İdeal erkek burunu ve ideal kadın burunu oldukça farklıdır. Bu kriterler yüz yapılarındaki belli oranlar olduğu gibi, kadınlarda daha küçük ve hafif kalkık ve burun köprüsü kavisli burun, erkeklerde daha düz, burun köprüsü yüksekliği daha fazla, sert ve erkeksi görünümlü burun tipidir. Burun hem dikey hem de yatay boyut ve oran açısından yüze hoş oturmalıdır. Güzellik kişiden kişiye değişir. Burada kişinin istekleri ve bunların ne kadarının gerçekçi ve yapılabilir olduğu deneyimli Estetik ve Plastik cerrah tarafından değerlendirilir.  Sonuçta çeşitli açılarda çekilen resimlerle hasta ve cerrah bir burun şekli üzerinde karar verir.  Tüm bunlar cerrahi sırasında yapılırken nefes almayı düzenleyici ve kolaylaştırıcı işlemler de yapılmalıdır.    Burun, bir solunum organıdır. Rinoplasti sırasında burun hava yolu korunmuş olmalıdır. Estetik burun ameliyatı sırasında burna hava akışı sağlayan iki yapı dış nazal valv ve iç nazal valv korunmalı gerekiyorsa da bu bölümler restore edilmelidir. Dış nazal valv aslında burun deliğini oluşturan yapılardan oluşur. İç nazal valv ise burnun orta hat kıkırdağı(septum) ile üst lateral kıkırdaklar arasındaki açılı yapılanmadır. Estetik burun cerrahisi için başvuran hastaların bir bölümünde burun içerisinde de hava yoluyla ilgili çeşitli problemler mevcuttur. Bunların en sık görüleni burnun orta hattını oluşturan kıkırdak ve kemik yapılardaki (septum kemik ve kıkırdaktan oluşur) deviasyon denilen eğriliklerdir. Estetik burun cerrahisi sırasında havayoluyla ilgili tüm problemler de giderilmeye çalışılır. İdeal olan estetik görünümü ve fonksiyonu beraber ele almaktır.Rinoplasti Türleri ve Teknikleri


Aslında estetik burun ameliyatı (rinoplasti) genel olarak iki teknikle yapılır. Bunlar Açık rinoplasti ve Kapalı rinoplastidir. İki tekniğin de birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Hangi tekniğin sizin burnunuz için uygun olacağına estetik cerrahınız karar verecektir. Bahsedilen iki ana teknikle beraber Estetik burun ameliyatında burnu şekillendirmek için kullanılan teknikler şu şekilde sıralanabilir.Kapalı Zar Altı Teknik Rinoplasti: Son yıllarda ben zar altı rinoplasti tekniğini uyguluyorum. Bu estetik rinoplasti tekniğinde tüm kesiler burun içinden yapılır. Kemik ve kıkırdakların zarlarının altından cerrahi uygulanır. Cerrahi uygulanan planda kan damarları olmadığından morarma, şişlik minimumdur. Burun derisini kıkırdak yapılara bağlayan Pitanguy ve Scroll ligamanlarına zarar verilmediği için burunucu hemen ameliyat sonrasında bile hareketli ve doğaldır. Sonuçta manüplasyonu biraz zor, ameliyatı 2-3 saat süren ama sonuçta daha doğal görünümlü burunlar yapılabilen bir yöntemdir.Açık Rinoplasti: Bu işlem sırasında, ameliyat için yapılan kesi kolumella dediğimiz heriki burun deliğinin ortasında bulunan bölmeyi de içerir. Bu kesi sayesinde burnun içini, burun ucunu görmek ve yeniden şekillendirmek daha kolaylıkla ve daha kesin bir şekilde yapılabilir. Doç. Dr. Gürcan Aslan kapalı ve açık rinoplasti tekniklerinin herikisini de kullanmasına rağmen daha çok açık rinoplasti tekniğini tercih etmektedir.Kapalı Rinoplasti: Bu estetik cerrahi işlemi sırasında estetik burun ameliyatı (rinoplasti) için kullanılan kesi sadece burun deliklerinin içerisinde kalır. Bu kesiden girilerek burna şekil verilir.  Kapalı teknikte bütün kesiler burun içerisinde yapılır. Cerrah burun ucundaki kıkırdakları görmeden, belli kriterlere uyarak ameliyatı yapar.Burun ucu rinoplastisi: Her estetik burun ameliyatında kemiklerin kırılması kıkırdakların kesilip çıkartılması gerekmez. Bazı hastaların burun köprüsü normal görünümdedir. Problemleri sadece burun ucuyla ilişkilidir. Burun ucu çok geniş, düşük veya asimetrik olabilir. Bu hastalarda sadece burun ucuna yapılan girişimle problemler ortadan kaldırılabilir. Avantajı kısa sürmesi morarma, şişlik alçıya gereksinim duyulmamasıdır. Genellikle tamponda konulmaz ve işlerine hemen ertesi günü dönebilirler. Dolgu Rinoplasti: Enjektabl dolgu maddeleri kullanılarak burunda oluşmuş bulunan ufak çöküntüleri, düzensizlikleri doldurarak kusurları düzeltmek ve simetri sağlamada kullanılır. Gerçek anlamda estetik burun cerrahisi değildir. Sonuçları kalıcı değildir ve sınırlıdır. 6-8 aylık periyotlarla tekrarlayan enjeksiyonlar gerekir.Revizyon Rinoplasti:(Sekonder estetik burun cerrahisi). Bu ikincil cerrahi bir önceki rinoplasti sonrası oluşan sorunları düzeltmek için yapılır. Oluşan problemler küçük bir cerrahi müdahale ile düzelebileceği gibi daha büyük estetik cerrahi müdahaleler gerektiren sorunlar da olabilir. Sekonder estetik burun cerrahisi biz Estetik ve Plastik Cerrahlar tarafından çok da istenen bir cerrahi değildir.Estetik Burun Ameliyatında Nerelere Müdahale Edilir?


Burun belki yüzün en karmaşık anatomik yapılarından biridir. Burun ifadeyi etkileyen hem estetik hem de işlevsel önemi olan özel bir organdır. Burunun, estetik görünümü yanında solunum fonksiyonları da çok önemlidir. Burun yapı fonksiyon ve anatomisi oldukça karışıktır. Burun kemik, kıkırdak, yumuşak doku, deri örtüsünden oluşur. Burada sadece temel anatomik yapılardan bahsedilmiştir.Burun temel olarak üç bölüme ayrılmıştır. Burnun üst 1/3 ü kemiklerden oluşmuştur. Bu bölge sert ve hareketsiz olduğundan bir yaralanma olduğunda, burun kemikleri büyük olasılıkla kırılıp şekil değiştirir. Burnun orta ve alt 1/3 bölgeleri yarı hareketli ve hareketli kıkırdaklardan oluşur. İyi bir estetik cerrahi için bu anatomik yapıların estetik cerrah tarafından iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.Burun estetik ameliyatı sık uyguladığımız ameliyatlardandır.  Bu ameliyatla burun boyu artırılabilir, azaltılabilir, burun delikleri küçültülebilir, burun ucuna istenen şekil verilebilir, burnun alın ve dudak ile yaptığı açılar düzenlenebilir. Sadece buruna müdahale edilerek kısa görünümlü üst dudaklar uzatılabilir, hatta bazı kişilerin yakındığı güldüklerinde aşağı doğru hareket eden burun ucu görüntüsü ortadan kaldırılabilir. Ama genelde bu ameliyatta burun kemeri kambur veya fazlaysa çıkarılır, yandaki burun kemikleri bir piramit oluşturacak şekilde kırılır ve burun kemikleri geniş ise daraltılır. Böylelikle hoş görünümlü bir burun sırtı elde edilir. Bayanlarda ideal dudak burun açısı 95-105 derece erkekler de ise 90 derece civarındadır.Hasta ile konuşularak burun ucunun nekadar kaldırılacağına kara verilir. Bu dikkatli yapılması gereken bir manevradır. Burun gereksiz derecede kaldırıldığında karşıdan burun deliklerinin göründüğü çirkin bir görünüm oluşur. Uygun teknikler ve iyi ellerde yapılan bir estetik burun ameliyatından sonra burunda düşme olmaz. Burun ucundaki kıkırdaklar gerekiyorsa inceltilir. Tüm bu işlemler kapalı rinoplastide burun delikleri içine yapılan kesilerden açık rinoplastide de bu kesilere eklenen daha sonra hemen hemen fark edilmeyecek V şeklindeki bir kesi burun delikleri arasındaki orta hattı oluşturan cildin alt kısmına eklenerek yapılır. Açık rinoplastinin avantajı burun ucuna çok kontrollü olarak şekil verilebilmesidir. Tüm bunlar dışında burun kanatlarıyla ilgili bir problem varsa burun kanatlarına da şekil verilir.Doç. Dr. Gürcan Aslan’ın alın burun bileşkesindeki kemiğe ve yanlardaki burun kemiklerinin kırılıp burun sırtı oluşturulması sırasında kullandığı tekniklerle daha doğal bir burun sırtı oluşmakta ve ödem ve morluklarla daha az miktarda karşılaşılmaktadır.Estetik burun ameliyatı sonrasında yapılan bütün müdahalelere kırılan, törpülenen kemiklere kesilen ve çıkarılan kıkırdaklara rağmen hemen hemen hiç ağrı olmamaktadır. Oluşan hafif ağrı ise basit ağrı kesiciler ile ortadan kaldırılabilmektedir.Estetik burun ameliyatından sonra:• Doç. Dr Gürcan Aslan burnunuza yaklaşık 7 gün kalacak küçük bir splint koymaktadır. Burna konulan atel ilk hafta burnu küçük darbelere ve dışarıdan gelebilecek hertürlü olumsuz etkiye karşı korumaktadır.• Her ne kadar bazı hastalara hiç tampon konmasa da tampon konması gereken hastalara ortası delikli, nefes almayı engellemeyen silikon tamponlar uygulanmaktadır.• Estetik burun ameliyatı sonrasında burun içinde bir dolgunluk hissi ve nefes almada geçici zorlanma olabilir. Bu haftalar içinde hızla çözülecektir.• Ayrıca Estetik burun ameliyatından sonra kullanılacak ilaçlar size Estetik Cerrahınız tarafından anlatılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ağrı kesici olarak aspirin ve türevleri dışındakileri kullanmaktır.• (Şunu da unutmamak gerekir ki her türlü Estetik ameliyattan 7-10 gün önce aspirin ve türevi pıhtılaşmayı engelleyici ilaçlar kullanılıyorsa kullanmayı bırakmak gerekmektedir) önemli!!• Estetik burun ameliyatı tekniklerinde son yıllarda birçok gelişmeler olmuştur. Yıllar öncesinde ameliyat sonrası gözler kapanacak kadar morarma ve şişlik olmaktaydı. Günümüzde genelde burun içinde ve dışında cerrahiyi zorlaştıracak ve süresini uzatacak büyük problemler yoksa estetik burun ameliyatı sonrası genelde burna konulan splintin altında ve bir miktar da gözlerde morarma ve şişme olmaktadır.• Ameliyatın hemen sonrasında göz kapaklarına buz uygulanması morarma ve şişmeyi minimale indirecektir. ( kalıp buzları göz kapaklarına uygulamak her zaman zor olmaktadır. Bu nedenle buz yerine dondurulmuş bezelye, mercimek gibi taneli gıdalar kullanılabilir.) önemli!!• Morarmayı gidermek için bir takım ilaçlar (Arnica Montana gibi) kullanılabilse de genellikle gerekmemektedir. Bir hafta içinde oluşan hafif morluklar sararır ve belirsiz hale gelir.• Cerrahi sonrası başınızın gövdenizden yukarda kalması ve bu şekilde dinlenmeniz yarar sağlayacaktır. Ameliyatın ertesi günü kişiler genelde günlük aktivitelerini yapacak kadar kendilerini iyi hissederler. Burada önemli olan fazla eğilip kalkmamak ve burna herhangi bir darbe almamaya özen göstermektir. Özellikle küçük çocukları ve evcil hayvanları olan kişilerin bunların ani hareketlerine karşı dikkatli olması gerekmektedir. önemli!!İlk Hafta Aktivite:İlk hafta boyunca ağır eşyaları kaldırmaktan çok fazla eğilip doğrulmaktan kaçınmak gerekir. Aşırı efor sarfedilir ve yorucu egzersizler yapılırsa kanama meydana gelebilir. Diyeti ağzın aşırı açılmasını gerektirmeyecek gıdalarla sınırlamak yarar sağlayacaktır. Hapşırmak gerekirse ağzınızı açıp hapşırın. Muhtemelen ilk hafta burnunuz bir veya birkaç kez darbe alacaktır. Bu, aşırı kuvvetli olmadığı sürece soruna neden olmaz. Bunlara dikkat edilirse 2. 3. günden itibaren evden çıkıp dolaşmakta bir sakınca yoktur. Sigaradan kaçınmak gerekir. Sigara burun içinde ödemi artıracağı gibi kanamalara da neden olabilir. Cerrahi sonrası alkollü içeceklerden ilk iki hafta kaçının.Özet olarak:• Doç. Dr. Gürcan Aslan 7 günde alçı veya splinti çıkardıktan sonra çıkarılan alçı nedeniyle burnun aniden şişmesini önlemek için hastalarına 3-5 gün içinde çıkarılacak küçük bir burun bandajı uygulamaktadır.• Sonuçta 12 gün içinde hastanın burnunda bulunan herhangi bir splint ve bandaj çıkarılır. Bundan sonra hastaya belli masajlar önerilir. Gözlük yaklaşık 1 ay boyunca takılmamalıdır. Lens ise ameliyattan sonraki gün kullanılmaya başlayabilir.• Özellikle yaz aylarında burun derisi güneşe karşı hassas olabilir bu nedenle bir koruyucu güneş kremi tavsiye edilir.Estetik Burun Ameliyatı Sonuçları


Genellikle ameliyattan sonraki 1 ay içinde şişlikler minimale iner. 1-2 ay içinde hemen hemen ameliyat olduğunuz anlaşılmayacak kadar burnunuzun şişliği geçer. Ama burundaki şişliklerin tamamen geçmesi ve burnun son halini alması 6 ay ila 1 yılı bulur. Bu nedenle sabırlı olmak gerekir ve Revizyon rinoplasti düşünmeden önce en az 6 ay beklemek gerekmektedir.