DOÇ DR. GÜRCAN ASLAN'IN KONGRE SUNULARI

 • Aslan, G., Terzioğlu A., Erdoğan, B., Aköz, T., Görgü, M.: Baş-Boyun Bölgesindeki Kapiller Malformasyonların Dye Lazer ile Tedavisinde Geç Dönem Sonuçlar (5 Yıllık Deneyim). 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (SÖZEL)


 • Çığşar, B., Aslan, G., Terzioğlu A., Sarıfakıoğlu, A., Yüksel, A.: Science Citation Index ve Impact Factor: Tanımlar ve Çarpıcı Veriler. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (SÖZEL)


 • Terzioğlu A., Bingül, F., Çığşar, B., Tuncalı, D., Aslan, G.: Sublingual Travmatik Ülserasyonu (Riga-Fede Disease) Olan 2 Olgunun Sunumu. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Sarıfakıoğlu, N., Bingül, F., Aslan, G.: Radyoterapiden 70 Yıl Sonra Skalpte Gelişen Bazal Hücreli Karsinom. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Sarıfakıoğlu, N., Terzioğlu A., Tuncalı, D., Bingül, F., Aslan, G.: Akne Konglobata Tedavisinde Yeni Bir Cerrahi Yaklaşım: Bipediküllü Random Flepler. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Sarıfakıoğlu, N., Tuncalı, D., Çığşar, B., Aslan, G.: El Cerrahisinde Yeni Bir Greft Donör Alanı: Yüzük Grefti. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Çığşar, B., Tuncalı, D., Ateş, L., Aslan, G.: Protein C / Protein S Eksikliği ve Hiperkoagülabilitenin Klinik Önemi. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Sarıfakıoğlu, N., Ateş, L., Bingül, F., Aslan, G.: Kendimizi mi Kurban Ediyoruz? 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Sarıfakıoğlu, N., Terzioğlu, A., Ateş, L., Yüksel, A., Aslan, G.: Elde Duyusal Sinir Kesisi “Çıplak Gözle” Ayırt Edilebilir mi? Ulnar Sinir Kesisinin Klinik Bir İşareti. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Tuncalı, D., Terzioğlu, A., Çığşar, B., Ateş, L., Aslan, G.: Bir Olgu Nedeniyle Radyasyon Yanıkları ve Geç Etkileri. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Sarıfakıoğlu, N., Terzioğlu, A., Akbuğa, Ü., Aslan, G.: Yüz Bölgesinde Alışılmadık Bir Çizgi: Uyku Çizgisi. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Bingül, F., Karaçal, N., Aslan, G.: Tavşanlarda Genişletilmiş Tam Kalınlıktaki Deri Greftlerinin Primer Ve Sekonder Kontraksiyon Özellikleri. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)


 • Bingül, F., Yavuz, N., Başer, NT., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Hemanjiom ve Şistozomiyazis: Nadir Bir Olgunun Sunumu. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)


 • Sarıfakıoğlu, N., Bingül, F., Terzioğlu, A., Ateş, L., Aslan, G.: Geniş Torakolumbar Meningomyelosel Defektlerini Kapatmak İçin Kullanılan Bilateral Reverse Split Latissimus Dorsi V-Y Ve Transpozisyon Flebi: Olgu Sunumu. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Yüksel, A., Bingül, F., Aslan, G.: 12 Dev Lipom ve Uyluğun Dev Liposarkomu: Klinik ve Epidemiyolojik Değerlendirme. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Aslan, G., Ateş, L., Yüksel, A., Yılmaz, AC.: Çocukluk Çağı Kayış Yaralanmaları. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)


 • Tuncalı, D., Ateş, L., Aslan, G., Çığşar, B., Terzioğlu, A.: Nadir Bir Olgu: Bacakta Dev Keratinöz Kist. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)


 • Tuncalı, D., Gökrem, S., Akbuğa, Ü., Terzioğlu, A., Aslan, G.: “Flow-Through” Arteriyalize Venöz Serbest Sural Sinir Grefti: Olgu Sunumu. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)


 • Sarıfakıoğlu, N., Gökrem, S., Bingül, F., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Silikona Karşı Gelişen Kapsül Dokusunun Bir Otojen Greft Malzemesi Olarak Kullanımı: Deneysel Çalışma. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)


 • Terzioğlu, A., Çığşar, B., Tuncalı, D., Yılmaz, AC., Aslan, G.: Diyabetin Rat Transvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebi Vasküler Yapısı Üzerine Etkileri: Bir Diyabetik Rat Modeli. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)


 • . Tuncalı, D., Yüksel, A., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Dudak ve Damak Yarığı Olan Olgularda Postoperatif Beslenme Şeması: Çok Merkezli Bir Çalışma. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)


 • Gökrem, S., Tuncalı, D., Akbuğa, ÜB., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Burnun Küçük ve Orta Çaplı Defektlerinin Onarımında Nazalis Muskulo-Kutan V-Y İlerletme Fleplerinin Kullanımı: Algoritmik Bir Yaklaşım. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)


 • Müftüoğlu, M., Terzioğlu, M., Terzioğlu, A., Aslan, G., Çığşar, B., Tuncalı, D., Özer, N.: Sendromik Olmayan Dudak ve/veya Damak Yarıklı Hastalar ve Ailelerinin Moleküler Analizi. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)


 • Başer, N.T., Çığşar, B., Akbuğa, Ü.B., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Saç Ekimi Sonrası Karşılaşılabilecek Sorunlar İçin Çözüm Önerilerimiz. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (SÖZEL)


 • Terzioğlu, A., Görkem, S., Tuncalı, D., Ateş, L., Aslan, G.: Prepisyumun Sağlam Olduğu Subkoronal Hipospadias Deformitesinin Modifiye Piramid Yöntemi ile Onarımı: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Bingül, F., Tuncalı, D., Şahin, F., Aslan, G.: Parmakta Sarkoidozun Neden Olduğu Osseoz Destrüksiyon ve Ekstensor Tendon Rüptürü. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • . Görkem, S., Yılmaz, AC., Tuncalı, D., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Mikrostomi Deformitesinin Converse-Kazanjian Kommisüroplastisi Yönetmi İle Onarımı. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Tuncalı, D., Terzioğlu, A., Çığşar, B., Aslan, G., Görkem, S.: Evre IIC Yüzük Avulsiyonu Yaralanmalarında Sülük Uygulamasının Yeri: İki Olgu Sunumu. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Aslan, G., Tuncalı, D., Terzioğlu, A., Bingül, F., Işık, V.: Jinekomastinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Periareolar-Transareolar-Peritelial (PTP) İnsizyon. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Tuncalı, D., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G., Yılmaz, AC.: Falanks Angulasyonundan Doğan Doku Defektinin Z-Plasti İle kapatılması. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Aslan, A., Sarıfakıoğlu, N., Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Bingül, F.: Prepisyumun Greft Olarak İki Tabakalı Kullanımı. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Sarıfakıoğlu, N., Bingül, F., Ateş, L., Aslan, G.: Myelomeningosel Olgularında Cilt Defektlerinin Kapatılması için Kullanılan Farklı Cerrahi Teknikler. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Karpal Tünel sendromu: Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Klinik ve Elektromiyografik Bulguların Karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Tuncalı, D., Ateş, L., Çığşar, B., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Yüz Rekonstrüksiyonunda Tam kalınlıkta Üst Göz Kapağı Greftlerinin Kullanımı: Klinik Davranış Karakteristikleri. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Karpal Tünel Sendromu: Median Sinirdeki Yapısal Değişikliklerin Klinik ve Elektrodiagnostik Şiddetle Korelasyonu. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Ateş, L., Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Bingül, F., Aslan, G.: Nitrik Oksidin Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Muskulokutan Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)


 • Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Başer, N.T., Aslan, G.: Botulinum Toksin A: Kozmetik Uygulama Sonuçlarımız. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (SÖZEL).


 • Tuncalı, D., Görkem, S., Başer, N.T., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Alt Ekstremite Yumuşak Doku Kayıplarının Rekonstrüksiyonunda Sural Flep ve Modifikasyonlarının Yeri. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (SÖZEL).


 • Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Görkem, S., Terzioğlu, A., Aslan, G.: “Hatchet” Flebin Parmak Ucu Amputasyonlarında Kullanımı. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (SÖZEL).


 • Başer, N.T., Barutçu, A.Y., Akbuğa, Ü.B., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Diabetik hastalarda Kısmi kalınlıkta Deri Grefti Donör Alan Bakımı: İki Yöntemin Karşılaştırıldığı Prospektif Klinik Çalışma. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (SÖZEL).


 • . Tuncalı, D., Başer, N.T., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Horner Sendromunun Eşlik Ettiği Romberg Hastalığı Olgusu: Perforatör Bazlı Serbest Anterolateral Uyluk Flebi ve Yradımcı Tekniklerle Kontur Restorasyonu. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (POSTER).


 • Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Karpal Tünel Sendromuna Eşlik Eden “Transvers Karpal Kas”: 3 Olgunun Sunumu. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (POSTER).


 • Tuncalı, D., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Üst Ekstremitenin Derin Vital Organ Yaralanmalarının Küçük Laserasyonlara Eşlik Etme İnsidansı. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (POSTER).


 • Başer, N.T., Barutçu, A.Y., Işık, V., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Sural Arter Flebi Donör Alanlarında Purse-String Sütür Tekniği. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (POSTER).


 •  Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Terzioğlu, A., Uludağ, K., Aslan, G.: Tenar Gösterge: Tenar Atrofinin Nesnel Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasında Statik El İzlerinin Kullanımı ve Klinik Önemi. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (KLİNİK DALDA UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMA SUNUSU).


 • Başer, N.T., Bulutoğlu, R., Barutçu, A.Y., Karayel, H., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Cerrahi Sınırda Tümör Devam Eden Bazal Hücreli Karsinomaların Takibi: Beş Yıllık Retrospektif Değerlendirme. 28. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006 (SÖZEL).


 • Görkem, S., Tuncalı, D., Toksoy, K., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Klasik “Cross-Finger” Flebinde Yeni Bir Modifikasyon. 28. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006 (POSTER).


 • Başer, N.T., Karayel, H., Işık, V., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Cerrahi Sonrası Pasif Drenaj Uygulamalarında Yeni Bir Yöntem: Karşılaştırmalı Prospektif Klinik Çalışma. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya (e-BİLDİRİ).


 •  Yılmaz, A.C., Terzioğlu, A., Başer, N.T., Yalaz, B., Aslan, G.: Prefabrike Venöz Flepte Perivenöz Areolar Dokunun Önemi: Deneysel Çalışma. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya (e-BİLDİRİ).


 •  Gökrem S., Yılmaz AC., Başer, NT., Bulutoğlu R., Terzioğlu A.,  Aslan G.: Yanık skarı orjinli malign fibröz histiostom: vaka taktimi ve literatür tarama. 29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).   


 •  Gökrem S., Başer, NT., Bulutoğlu R., Terzioğlu A., Aslan G.:  9 Flep  Z plasti: 5 flep Z plastinin yeni bir modifikasyonu. 29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).;


 •  Başer, NT., Yılmaz AC., Bulutoğlu R., Yalaz B., Aslan G.: Hemanjioma zemininde gelişen double lip deformitesi: vaka sunumu.  29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007(POSTER).


 •  Başer, NT., Yalaz B., Yılmaz AC., Tuncalı D., Aslan G.: Siğil tedavisinde ciddi bir komplikasyon:  Eklem deformitesi . 29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).


 •  Başer, NT., Terzioğlu A., Gökrem S., Aslan G.  Ulnar nöropati:ilginç bir neden ve lokalizasyon.  29.  Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).  


 •  Gökrem S., Tuncalı D., Bulutoğlu R., Terzioğlu A., Aslan G.: Klasik cross finger flebinde yeni bir modifikasyon.   29.  Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).


 •  Başer, NT., Karayel H., Volkan Işık, Terzioğlu A., Aslan G.: Cerrahi Sonrası Pasif Drenaj Uygulamalarında Yeni Bir Yöntem: Karşılaştırmalı Prospektif Klinik Çalışma 30.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (POSTER).


 •  Başer, NT., Barutçu AY., Işık V., Tuncalı D., Aslan G.: Sural Flep Donor Alanında Kullanılan Purse-string Kapama Yönteminin Uzun Dönem Etkinliği. 30.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (POSTER).


 •  Başer, NT., Akbuğa ÜB., Karayel H., Aslan G.: İlginç Bir Ekspander Yetmezlik Nedeni: Port Taban Perforasyonu. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (POSTER).


 •  Yılmaz AC., Terzioğlu A.,Başer, NT., Yalaz B, Aslan G.: Prefabrike Venöz flepte Areolar Dokunun Önemi. 30.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (POSTER).


 • Akbuğa ÜB, Başer, NT., Serdar Görkem, Işık V., Aslan G.: Sıçan Macfarlane Fleplerinin Yaşayabilirliği Üzerine Sildanafil Sitrat ile Ubikinon’un Tek Başına ve Birlikte Kullanılmasının Etkilerinin Araştırılması. 30.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (SÖZEL).


 •  Başer, NT., Gökrem S., Aslan G.: Hastaların bakış Açısı ile İki Farklı Saç Ekim Tekniği. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana, 2009 (SÖZEL).


 •  Başer, NT., Bulutoğlu R.,  Yalaz B, Aslan G.: Alışılmadık Bir Ekstansör Pollicis Longus Rüptürü Vakası. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana,2009 (POSTER).


 •  Bulutoğlu, R., Aslan, G., Kaya, B., Çaydere, M., Terzioğlu, A., Üstün, H.: Tek Pediküllü Venöz Ada Flebi Yaşayabilirliğinin Arttırılmasında İskemik Ön Koşullama Yönteminin Yeri ve Cerrahi Geciktirme Yöntemi ile Karşılaştırılması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Trabzom,2010 (POSTER).